Μάθετε περισσότερα για τους Χειροπράκτες της Health Q

Ο Δείκτης Υγείας – Health Quotient ή Health Q για συντομία, είναι ο μαθηματικός μας όρος που ορίζει το άθροισμα της φυσικής, χημικής και συναισθηματικής κατάστασης της υγείας μας. Αντιπροσωπεύει την ολιστική μας προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της ευημερίας ενός ατόμου.

Οι κλινικές μας στην Κύπρο και τη Σκωτία προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο κλινικών προτύπων και τεχνογνωσίας και στοχεύουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους της κοινότητάς μας να επιτύχουν τις μέγιστες δυνατότητες υγείας τους. Ο Κώστας και η Eline είναι εγγεγραμμένοι στον Σύνδεσμο Χειροπρακτών Κύπρου και στο Υπουργείο Υγείας.

Προσφέρουν με επιτυχία τις υπηρεσίες τους στην κοινότητα, ως χειροπράκτες στη Λάρνακα και Λευκωσία.

about_mob